Sunday, 16/12/2018 - 09:43|
Cổng thông tin điện tử trường THPT Số 2 Đakrông
 • Lê Văn Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0982207639
  • Email:
   levanthanh.thptdk2@quangtri.edu.vn
 • Trần Đăng An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0983144252
  • Email:
   trandangan.thptdk2@quangtri.edu.vn
 • Từ Thanh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0989820779
  • Email:
   tuthanhvan007@gmail.com