Thursday, 19/09/2019 - 07:58|
Cổng thông tin điện tử trường THPT Số 2 Đakrông
 • Trần Thị Miền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01232146084
  • Email:
   tranthimien.thpt@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Thị Cẩm
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01657999757
  • Email:
   nguyenthicam1.thpt@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Trung Kiên
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0888131177
  • Email:
   nguyentrungkien.thpt@quangtri.gov.vn
 • Lê Huỳnh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0949982555
  • Email:
   lehuynh.thpt@quangtri.gov.vn
 • Đoàn Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01294372145
  • Email:
   doanthihong.thpt@quangtri.gov.vn
 • Đổ Thị Năm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thiết bị
  • Điện thoại:
   0949961246
  • Email:
   dothinam.thpt@quangtri.gov.vn
 • Bùi Nhật Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01682142390
  • Email:
   buinhathoang.thpt@quangtri.gov.vn